Duyurular ve Haberler

Tümünü Görüntüle

Sık Sorulan Sorular

Ulusal Staj Programı Nedir?

Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır.

Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Ulusal Staj Programına Kimler Başvurabilir?

Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),
• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

ve

• Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.

Ulusal Staj Programı’na Nasıl Başvurulur?

Kariyer Kapısı’ndan Ulusal Staj Programına e- Devlet ile giriş yap.
“e-Devlet Aşamasını” gelen bilgileri kontrol edip onaylayarak tamamla.
“Başvuru Formunu”, her bir soruda belirtilen kriterlere göre doldur ve başvurunu tamamla.
Başvuru süreci kapandıktan sonra işverenlerden gelen teklifleri inceleyip isteklerini kabul etmek için Kariyer Kapısı’nı düzenli olarak takip etmeyi unutma!
Staj teklifini kabul ettikten sonra birim staj sorumlusu ile iletişime geç.